Informacje o firmie

Założona w 1995 roku firma jest dostawcą wody źródlanej „Alfred”, napojów owocowych i innych produktów naturalnych, takich jak miody, warzywa, owoce, wyroby zbożowe. Wszystkie półprodukty potrzebne do wytworzenia końcowego produktu pochodzą z Doliny Strugu – mikroregionu położonego w centralnej części Podkarpacia, obejmującego cztery rolnicze gminy usytuowane nad brzegami rzeczki Strug.

Firma Chmielnik Zdrój stale wspiera działalność Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”. Oferuje miejsca pracy osobom wychodzącym z alkoholizmu, które przebyły terapię i szkolenie w ramach współrealizowanego przez firmę programu społecznego.

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Wszystkie nasze produkty dostarczamy własnym transportem jedynie w miejsca gdzie docierają nasi przedstawiciele regionalni.

"Chmielnik Zdrój" S. A.
36-016 Chmielnik
Chmielnik 146
Tel.: +48 17 229 65 88
Fax: +48 17 229 25 90

 

Realizacja: SOLVEO.CMS
Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego